Konular

İdrar kaçırma

 

İdrar Kaçırma

İdrar kaçırma kadınların önemli bir kısmında bulunan, her yaşta görülebilen bir sorundur. Bu nedenle kadınların bir kısmının sosyal hayatı da etkilenmekte, kadınlar kendilerini toplumdan ve sosyal hayatlarından soyutlayabilmektedir. İdrar kaçırma gülme sırasında, öksürürken, hapşırırken, ıkınırken olabildiği gibi, aniden idrar yapma hissi veya tuvalete yetişememe şeklinde olabilir. Bazı durumlarda birkaçının bir arada bulunduğu idrar kaçırma tipleri de görülebilir. İdrar yolu enfeksiyonları da zaman zaman istemsiz olarak idrar kaçırmaya neden olabilir.

Besin olarak ağız yoluyla alınan sıvılar bağırsaklardan emilim sonrası kan dolaşımına geçer ve böbrekler tarafından süzülür. Normal bir insan bir günde 1,5 – 2 lt kadar idrar çıkarır. Böbreklerde oluşan idrar daha sonra üreter yolu ile mesaneye (idrar kesesi) gelir, burada depolanır. Burada biriken idrar kesede gerilme yaratarak idrar yapma hissinin oluşmasına neden olur. Bunun sonucunda idrar yapma işlemi sırasında mesane içerisinde kaslar kasılır, çıkışı gevşer, karın içi basınç ve yardımcı bazı kaslar sayesinde idrar yapılır.  Bu idrar boşaltma işlemini sağlayan mekanizma karmaşıktır. Genital bölgenin etrafında bulunan pelvis kasları ve idrar kesesindeki sinir liflerinin fonksiyonları istemli idrar yapmada önemlidir.

Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonları üretranın daha kısa olması nedeniyle nispeten daha sık görülür. İdrar yaparken yanma, sık idrara çıkma şeklindeki şikayetlerini söyleyen hastanın idrar yolu enfeksiyonu olduğunu söylemek hiç de zor değildir. Bu iki şikayet bile istemsiz idrar kaçırma nedeni olabilir.

İdrar kaçırma tek başına tedaviye karar vermek için yetecek bir şikayet değildir. Ne zamandır ve günde kaç defa idrar kaçırdığı, idrar yaparken yanma, ağrı olup olmadığı, idrarda kan gelip gelmediği, öksürme, hapşırma, ıkınma, gülme sırasında, ağır yük taşırken, eğilirken, merdiven çıkarken idrar kaçırıp kaçırmadığı, idrara sıkıştığında tuvalete yetişip yetişemediği, kadının gebe olup olmadığı, önceden kaç doğum yaptığı, normal ya da sezaryen doğum gibi doğum şekilleri, karın içerisinden başka ameliyatlar olup olmadığı, bu şikayetleri için bir ilaç kullanıp kullanmadığı gibi sorular sorulur. Bunların sonucunda hasta muayene edilir. Bir takım tetkikler sonucu varsa öncelikle idrar yolu enfeksiyonu tedavi edilir.

En az bir kez normal doğum yapmış kadınlarda öksürme, hapşırma, ıkınma, gülme sırasında, ağır yük taşırken, eğilirken veya merdiven çıkarken idrar kaçırma şikayetleri görülebilir. Kaçırılan idrar miktarının herhangi bir önemi yoktur. Bu şikayetler bile tedavi edilmeyi gerektirir çünkü kendiliğinden düzelmez ve kadının sosyal hayatında ciddi rahatsızlık ve sorunlara neden olabilir. Bu tip idrar kaçırma ‘stres inkontinans’ olarak adlandırılır. Stres inkontinansta karın içi basıncın arttığı durumlarda istemsiz idrar kaçırma görülür.

Bu idrar kaçırma tipinin nedeni idrar kesesi ile üretra arasındaki açının olması gerekenden farklı olmasıdır. Burada genital bölgeyi çevreleyen pelvis tabanı kaslarının güçsüzlüğü nedeniyle karın içi basıncını arttıran ıkınma, gülme, hapşırma gibi durumlarda idrar kaçışı olur. Bu yapısal bozulmanın nedeni menopoz döneminde genital dokuların çevresindeki dokuların gevşemesi olabileceği gibi doğum eylemi sırasında oluşan yapısal hasar neticesindeki sarkmalar da olabilir.

Bir diğer idrar kaçırma tipi de her yaş grubu kadında görülebilen, ani oluşan idrar yapma isteği ve sonrasında tuvalete yetişememe şeklinde görülür. Bu tipe ‘urge inkontinans’ ya da ‘taşma inkontinans’ adı verilir.

Bazı durumlarda hem stres hem de urge inkontinans tipleri beraber görülebilir. İkisinin beraber görüldüğü tiplere ‘mikst inkontinans’ adı verilir. İkisi birbirinden tamamen ayrı tipler olup bir inkontinans tipinin tedavi edilmesi, diğerinin de iyileşeceği anlamına gelmez.

            İdrar kaçırma tipinin belirlenmesinde ‘ürodinami’ adlı özel incelemeler gerekebilir. Bu incelemeler aynı zamanda tedavi yönteminin seçiminde de yardımcı olabilir.

Her türlü idrar kaçırma tedavisinde tedavi yöntemini belirleyen önemli faktör idrar kaçırma tipinin belirlenmesidir. İdrar yolu enfeksiyonu varsa tedavi edilmelidir. Urge inkontinans için ilaç tedavileri mümkündür. Stres inkontinans ise yapısal bir problem olduğundan tedavisi hemen her zaman ameliyattır.TOT,TVT,ön onarım,Burch operasyonu gibi ameliyatlar yapılır

 

GEBELİK HESAPLAYICI
Dr. Mehmet Tongal, Özel Jineklinik Doğa Polikliniği, Antalya
0242 321 22 00      info@mehmettongal.com
Dört Boyutlu Renkli Doppler Ultrason

Tüm hakları saklıdır © 2014. / Tasarım Ajansweb